Český granát

×
 x 

Prázdny košík
Nákupný košíkPrázdny košík

Deň učiteľov, Jan Amos Komenský, granát

Deň učiteľov na Slovensku

28. marec je deň, keď spoločnosť upiera pohľad k učiteľom a oceňuje ich prácu. Učiteľstvo je práca náročná, príťažlivá, formuje ďalšie generácie. Nie nadarmo sa hovorí, že učiteľstvo nie je zamestnanie, ale poslanie. Na Slovensku, aj v bývalom Československu, sa sviatkom učiteľov stal deň 28. marec, čo je deň narodenia Jana Amosa Komenského (28.3.1592-15.11.1670).

Drahokam granát počas života J. A. Komenského

Počas obdobia života Jana Amosa Komenského, za vlády cisára Rudolfa II. sa vo veľkom podporovali brúsiči kameňov. Brúsenie drahokamom bolo vážené umenie. Pri tejto práci je potrebný cit, zručnosť, predstavivosť a aj odborné a matematické znalosti. Drahokamy mali vysokú hodnotu. Vyznačovali sa zriedkavosťou, mimoriadnou krásou, výraznou a zaujímavou farbou, tvrdosťou a odolnosťou, aby sa mohol využiť bez toho, aby sa poškriabal či poškodil. Panovník si uplatňoval predkupné právo na drahokamy granáty významnej veľkosti. Granát mal významné postavenie v svetovom šperku kráľovských aj cirkevných hodnostárov. V roku 1679 označil Bohuslav Balbín granát pojmom vymedzujúcim - český granát. Od tejto doby sa pyropy, ktoré sa našli v Čechách nazývali české granáty.

Ján Amos Komenský a jeho život

Ján Amos Komenský (latinsky Iohannes Amos Comenius, nemecky Johann Amos Comenius) sa narodil 28. marca 1592. Bol to pedagóg, teológ, kňaz, biskup jednoty bratskej. Odmietal katolicizmus. Volali ho aj učiteľ národov.

Obaja rodičia mu zomreli na mor. Výchovu prevzala jeho teta. Študoval na gymnáziu v Přerově, potom odišiel na vysokú školu do Herbornu. Veľa cestoval.

Stal sa učiteľom. Ako mladý učiteľ hľadal nové cesty vo vzdelávaní. Jedným z jeho krokov bolo to, že odstránil z triedy metlu, aby jeho žiaci neboli bití. Niekedy totiž, keď žiaci niečo nevedeli alebo niečomu nerozumeli, dostali výprask v škole od učiteľa. Škola mala byť podľa neho zaujímavá a príjemná. Žiaci sa do nej mali tešiť. Deťom v jeho dobe robila najväčší problém latinčina. Napísal pre nich novú ľahšie pochopiteľnú učebnicu. Zaujímavosťou je, že Jan Amos sa zoznámil s Poľkou Kristinou Poniatowskou a zapísal jej 82 proroctiev.

Oženil sa, keď mal 26 rokov. Jeho prvá žena Magdaléna Vizovská bola o 4 roky mladšia. Bola z bohatej rodiny. Zomrela aj s 2 deťmi na mor (1622). Sú pochovaný v Přerove.

Oženil sa druhý krát (1624), tiež s Českou Marii Dorotou Cyrillovou. Bola o 10 rokov mladšia. S ňou mal 4 deti - 3 dcéry a 1 syna. Odišiel do Poľska. Bol zástupcom riaditeľa na gymnáziu, veľa písal a venoval sa pedagogike. Odtiaľ cestoval na prednášky do Anglicka a Švédska. Jeho cesty viedli v rokoch 1641-42 do Anglicka, v rokoch 1642-48 do Švédska. Po návrate v do Poľska v roku 1648 jeho druhá žena zomrela. Tam pôsobil ako biskup.

Rok po smrti druhej ženy ako 57-ročný sa v Toruni oženil tretí krát. Jeho ženou sa stala o 30 rokov mladšia Češka Jana Gajusová z Týna nad Vltavou. Toto manželstvo bolo bezdetné.

V rokoch 1650-54 pôsobil v meste Sárospatak v Uhorsku.

Vrátil sa do poľského Lešna (1654–1656), kde pracoval na svojich knihách. Švédsko však napadlo Poľsko. Lešno nebolo zničené, lebo Komenský s jeho „bratmi“ vpustil Švédov do mesta a tým ho „zachránil“. Poľský partizáni v roku 1656 začali Lešno obliehať. Mesto zachvátil požiar a zničil takmer všetok jeho majetok. Komenský musel kvôli kolaborácii so Švédmi utiecť z Poľska. Uchýlil sa do Amsterdamu vo Holandsku. Tam bola vydaná polovica jeho diel. Zomrel tam a je pochovaný vo Valónskom kostolíku v Naardene.

Všetky jeho manželky vraj boli majetké, pekné, prezieravé, nábožné a počestné.

Jan Amos komenský a jeho prínos pre svet

Bol vynikajúcim pedagógom. Pozývali ho do iných krajín, aby tam pomohol reformovať a modernizovať školstvo. Snažil sa ovplyvniť panovníkov danej doby, aby ukončili prenasledovanie evanjelikov v českých krajinách. Vykonával kazateľskú činnosť. Bol kazateľom a posledným biskupom Jednoty bratskej.

 https://comeniusmuseum.nl/fotos/Kaart%20De%20reizen%20Comenius%20kl_1.jpg

 

Jan Amos Komenský a výchova detí

Rodičia majú byť príkladom pre deti a starať sa o ich životosprávu, spánkový režim a čistotu.

Výchova detí má mať 3 ciele:

 • poznať seba a svet – veda, umenie, remeslá
 • výchova mravná – sebakontrola a správanie
 • výchova náboženská

Deti delil podľa nadania:

 • Deti bystré, robia radosť
 • Deti bystré lenivé
 • Deti bystré vzdorovité
 • Deti s nedostatkom bystrosti
 • Deti s nedostatkom bystrosti, lenivé
 • Deti s nedostatkom bystrosti, vzdorovité

Tvorba Jana Amosa Komenského

Labyrint světa a ráj srdce (sociálne alegorické a kritické dielo)

Kšaft umírající matky jednoty bratrské

Didactica magna (Veľká didaktika)

Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená)

Informatorium školy mateřské

Opera didactica omnia (Zobrané didaktické diela)

Schola ludus (Škola hrou)

Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch)

Všeobecná porada o náprave vecí ľudských

Jan Amos Komenský a organizácia školstva

Definoval pojem školský rok, školské prázdniny, školský týždeň, učiteľa, asistenta učiteľa (pre prípad veľkého množstva žiakov v triede), školskú triedu.

Pri vyučovaní aplikoval zásady:

 • názornosti (skúsenosť žiaka),
 • systematickosti a sústavnosti (nadväznosť v predmetoch a učive),
 • aktívnosti (žiakova skúsenosť a využitie v praxi),
 • trvalosti (opakovanie učiva),
 • primeranosti (učivo primerané veku a schopnostiam žiaka)

V školskej triede by mali byť žiaci rovnakého veku a úrovne znalostí. Žiak má mať učebnicu.

 

V spisoch navrhoval Komenský školskú organizáciu

 • do 6 roku  - dieťa má byť vychovávané doma. Pre rodičov napísal príručku - Informatorium školy mateřské
 • od 6 do 12 roku – dieťa má navštevovať obecnú školu. Tá má byť v každej dedine a meste a navštevovať ju majú rovnako dievčatá a chlapci, dve hodiny doobeda a dve hodiny poobede.. Naučiť sa tam majú  čítať, píšať, počítať, náboženstvo, poznatky o prírode a spoločnosti, spev, ručná práca.
 • od 12 do 18 – má mládež navštevovať školu latinskú. Tá sa  má nachádzať v každom meste. Učiť sa má gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba, prírodné vedy, zemepis, dejepis, matematika, latinčina, gréčtina, prípadne aj nemčina.
 • od 18 do 24 roku – vzdelávanie na akadémii – vysokej škole bohosloveckej, filozofickej, práva, medicíny.
 • cestovanie – odporúča po ukončení vzdelávania

Podotýka, že vzdelávanie v živote nikdy nekončí.

Slávne citáty Jana Amosa Komenského

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.

Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.

Deň učiteľov vo svete

OSN v roku 1993 vyhlásil za Medzinárodný deň učiteľov 5. október. Jeho cieľom je pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Medzinárodnej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.

Citáty o učiteľoch a učení

Deti musia mať v živote najmenej jedného človeka, ktorý v nich verí. Môžete ním byť aj vy.  (Marian Wright Edelman)

Tí najväčší učitelia majú od svojich žiakov vysoké očakávania, ale ešte väčšie očakávania majú od seba. (Todd Whitaker)

Účelom vzdelávania je premeniť zrkadlá na priehľadné okná. (Sydney D. Harris)

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. (Robert Fulghum)

Tá najlepšia vec na bytí učiteľom je to, že na ňom záleží. Tá najťažšia vec na bytí učiteľom je, že na ňom záleží každý jeden deň. (Todd Whitaker)

Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje. ( Charles Farrar Browne)

Učiť sa, učiť sa, učiť sa! (Lenin)

 

Máj lásky čas a Deň matiek

Máj lásky čas a Deň matiekcervena_masla

 

md10

Deň matiek je medzinárodný sviatok, v ktorom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v spoločnosti. Oslavujeme ho stále druhú májovú nedeľu. Na území Slovenska má skoro 100 ročnú históriu.

Máj je aj mesiacom lásky. Na prvého mája sa na Slovensku traduje zvyk pobozkať svoju vyvolenú pod rozkvitnutou čerešňou. Všade začínajú kvitnúť stromy. Zvieratá sa množia. Kvety rastú a sú symbolom, krásy života, lásky, nehy, náklonnosti. 

Mesiac máj sa spája so sadením májov. Máje v minulosti stavali mládenci slobodným dievčatám z lásky a ako výraz úcty. Čím viac malo dievča nápadníkov, tým viac malo májov pred domom. V dnešnej dome sa táto tradícia zachováva len symbolicky postavením jedného mája v obci.

Máj je mesiacom, keď je už jar v plnom prúde a blíži sa leto. Láska je nákazlivá, preto ak urobíte niečo krásne pre svojho partnera/rku, možno sa dočkáte aj vy.

Pustite si pieseň - John Paul Young - Love Is In The Air (1978) alebo Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You a namotivujte sa.

 

Chvíľa pre mamu

Každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju mamu spomenul. Deti v škôlkach a školách tvoria maličké darčeky pre svoje mamičky, chystajú besiedky, na ktorých recitujú mamám básničky a spievajú pesničky. Aj dospelí by nemali zabúdať na svoje mamy a potešiť ich niečím neobyčajným a jedinečným.

Dar pre mamku. Ponúkame tipy

Darujte mame kvet alebo kyticu. Darovala vám život, preto odporúčame prikloniť sa k živým kvetom. Ak nenavštívite kvetinárstvo, zájdite na lúku alebo do záhrady. Určite sa vám podarí nazbierať krásnu kyticu.

Detičky radi vyrábajú rôzne darčeky. Mamičky určite ocenia s láskou robený dar od svojho malého klenotu, ktorý im behá po domácnosti.

Ako vtipné "antidepresívum", za všetok stres a ťažké chvíle, ktoré ste jej spôsobili môžete darovať fľašku vína alebo dobrého alkoholu. Ak má mama zmysel pre humor, určite takýto dar prijme s radosťou.

Má mama rada šperky? Najkrajším a najviac ceneným darom pre ženu k sviatku je šperk. Každú ženu krásny šperk poteší. U nás si určite vyberiete napr. krásne náušnice alebo prívesok. Pri minulé roky sa k príležitosti Dňa matiek najviac predávali kvetinové vzory šperkov alebo prívesky písmenká. Samozrejme, krabička k šperku je zadarmo.  Český granát sa považuje za úžasný drahokam so silnou schopnosťou dodávať energiu. Prináša túžbu a pokoj. Využíva sa aj ako amulet, ktorý varuje pred blížiacim nebezpečenstvo a napomáha láske a oddanosti. Ďalej sa traduje, že dodáva odvahu a nádej, sebadôveru, podnecuje aktivitu, posilňuje pud sebazáchovy, pomáha otvárať srdce dokorán a zvyšuje sebadôveru.

História sviatku Deň matiek

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň.

Deň matiek v Amerike

V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete.

Deň matiek v Československu

V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

Deň matiek v Rusku a okolitých krajinách

V Rusku, v Kazachstane, v Albánsku, v Moldavsku, v Uzbekistane, vo Vietname, na Slovinsku sa deň matiek oslavuje 8. marca spolu s medzinárodným dňom žien. 

Iné európske krajiny a Deň matiek

V Maďarsku, Španielsku, Portugalsku či Rumusku sa deň matiek oslavuje prvú nedeľu v máji.

Polodrahokamy alebo drahokamy

Zmiznú polodrahokamy?

Melanie Wakefield, riaditeľka Wakefield, vyzvala priemysel s klenotami k tomu, aby prestali používať termín "polodrahokamy". Odôvodnila to tým, že pojem polodrahokam je mätúce. Aj zákazníci kupujúci šperky nie sú spokojní s pomenovaním polodrahokamy.

Konferencia klenotníkov o šperkoch a drahokamoch

Wakefieldová sa postavila na pódium na konferencii CMJ v Birminghame, aby hovorila v mene medzinárodnej klenotníckej organizácie CIBJO. Počas svojej reči charizmatická riaditeľka hovorila o mnohých témach. Vravela o význame etických šperkov na trhu, o budovaní dôvery so zákazníkmi a výraze polodrahokamy.  

O polodrahokamoch uviedla: "Pojem polodrahokamy je mätúci pre zákazníkov a ozaj by už viac nemal byť používaný. Všetky kamene sú vzácne a dnes sú spotrebitelia vzdelanejší." Či sa tento pojem nakoniec prestane používať, ukáže čas.

Etika šperkov a ich pôvod

Na tému etiky šperkov povedala, že všetky predajne by mali poznať svojich dodávateľov a byť schopné poskytnúť informáciu o nich zákaznikom. Tak sa vybuduje lepší pocit dôvery a prehľadnosti. "Poznaj svojich dodávateľov, navštív ich, hovor s nimi, žiadaj písomné potvrdenie. Každý predajca môže prevziať zodpovednoť a ponúknuť najlepšiu prax. Vaša povesť je všetko."

Riaditeľka pripustila, že zhromažďovanie všetkých informácii a pochopenie každého prvku v celom výrobnom odvetví, za účelom slúžiť ako informovaný hlas nakupujúcim, môže byť skľučujúce a pripúšťa, že ani po niekoľkých rokoch v obchode sa necíti byť expert. Vravela, že CIBJO môže pomôcť bohatými informáciami, dostupnými prostredníctvom konferencíí a internetu. Dodala: "CIBJO je veľmi dobre rešpektovaná spoločnosť, ale je málo známa v Anglicku. Môže sa zdať, že je to nedosiahnuteľná medzinárodná organizácia, ale každý môže získať prístup a ťažiť z jej bohatých znalostí."

Týždeň v znamení dúhových drahokamov a farieb

Týždeň v znamení dúhových drahokamov a farieb

 
Konečne ste našporili dostatok peňazí. Plánujete ich minúť na šperk, ako úžasný doplnok pre seba, či perfektný darček pre milovanú osobu. Objavuje sa otázka, ako si správne vybrať v dnešnom svete plnom možností? Profesionálni obchodníci vám ochotne poradia alebo vás nasmerujú, čo sa týka ceny a kvality. No akonáhle príde na farbu drahokamu, ste to práve vy, kto rozhoduje svojím postojom a vnímaním, aký ligot bude oslňovať okolie.

Čítať ďalej: Týždeň v znamení dúhových drahokamov a farieb

My a naše šperky

Už od roku 2010 prinášame na slovenský trh krásne a kvalitné šperky z českého granátu, známeho na celom svete. Vyrábajú sa z vysoko kvalitného striebra (produkcia cca 96%) a zlata (produkcia cca 4%), do ktorého je osadený brúsený drahokam. Tradícia výroby v Čechách trvá cez 500 rokov. Pýšili sa nimi vladári, môžete aj vy. Naše šperky zdobia aj drahokamy ako vltavín, perla, diamant, smaragd atď. Šperky s drahokamom český granát sú dodávame s certifikátom pravosti. 

Kontakt

 • Butiko, s.r.o.
 • Adresa: Okulka 10/7, 09301 Vranov n. T., Slovensko
 • IČO: 48 015 318
 • DIČ: 2120057434
 • IČ DPH: SK2120057434
 • Sme platcami DPH
 • Telefón: 00421944354054
 • Email: predaj(zavináč)ceskygranat.sk

Klientský účet