Používaním internetového obchodu www.ceskygranat.sk súhlasíte s podmienkami (obchodné, reklamačné, dodacie, copyright) uvedenými na stránke. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, tie sú zároveň pre obe strany záväzné. Nakupovať v našom obchode môžu všetky fyzické a právnické osoby. Obchodné podmienky sú v súlade s platnou legislatívou SR. Obchodné podmienky sú podriadené platným legislatívnym normám. Na akýkoľvek kontakt uvedený v obchodných podmienkach môžete posielať sťažnosti a podnety. Predávajúci využíva ako trvanlivý nosič na diaľkovú komunikáciu so zákazníkom email.

Obchodné údaje o predajcovi

Identifikácia internetového obchodníka:

Názov spoločnosti: Butiko, s.r.o.

Adresa: Okulka 10/7, 09301 Vranov n. T., Slovensko

IČO: 48 015 318
DIČ: 2120057434
IČ DPH: SK2120057434
Telefónny kontakt: 00421944354054
Emailová adresa: predaj(zavináč)ceskygranat.sk

Sro zapísal Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 31388/P

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci, osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, sa zaväzuje, že v rámci dohodnutej objednávky dodá správny druh a množstvo tovaru; dodrží cenu; tovar bezpečne zabalí a odošle; skontroluje obsah balenia; dodrží dohodnutý termín dodania produktov, doručí faktúru a zabezpečí vybavenie prípadnej reklamácie.

Kupujúci (zákazník), osoba kupujúca tovar, sa zaväzuje oboznámiť sa s obchodnými podmienkami predávajúceho; zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu a prevziať objednaný tovar. V prípade, že kupujúci zašle referenciu na obchod po nákupe, dáva tým automaticky súhlas s jej zverejnením. Zverejnené budú iba obsah referencie, krstné meno kupujúceho a mesto doručenia, kvôli zachovaniu anonymity kupca (Príklad: S nákupom som bol spokojný. Milan, Vranov n. T.). Ak si kupujúci nepraje zverejniť referenciu, dá to predávajúcemu najavo a predávajúci bude túto skutočnosť rešpektovať. Kupujúci sa zaväzuje, že sa oboznámi so spôsobom údržby a starostlivosti o šperky, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

Objednávanie tovaru

Objednávky na jednotlivé tovary sa realizujú prostredníctvom nákupného košíka. Objednávku môže zákazník urobiť aj osobne, emailom alebo telefonicky. O tovare je možné sa informovať osobne, emailom alebo telefonicky.

Od zákazníka fyzickej osoby predajca pri nákupe požaduje tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k identifikácii, ku komunikácii so zákazníkom, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovaniu platby za tovar. Objednávka je záväzná po pripísaní vloženej sumy na účet predávajúceho. Pred úhradou sa kupujúcemu odporúča zistiť si, či je momentálne tovar dostupný skladom, prípadne ako dlho trvá jeho výroba.

V prípade nezrovnalostí bude predajca zákazníka bezodkladne kontaktovať a informovať. Ako predajca sa zaväzujeme, že svojim zákazníkom dodáme len tovar v perfektnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a ak je to pre daný druh tovaru obvyklé, tak aj so záručnými listami.

V prípade záujmu o vystavenie Zálohovej faktúry nás kontaktujte telefonicky alebo emailom. Bude vám zaslaná do niekoľkých hodín (max 24 h).

Platba za tovar

Celková cena je uvedená v objednávke. V objednávke sú uvedené aj ostatné nevyhnutné poplatky spojené s predajom tovaru a s manipuláciu s tovarom - poštovné a balné, DPH. Prípadne aj napr. doprava, zľava.

Predávajúci neposiela tovar na dobierku. Je nutné uhradiť ho vopred, buď na základe objednávky alebo na základe zálohovej faktúry. Objednávka je záväzná po pripísaní vloženej sumy na účet predávajúceho. Pred úhradou sa kupujúcemu odporúča zistiť si, či je momentálne tovar dostupný skladom, prípadne ako dlho trvá jeho výroba. Lehoty sa často menia podľa množstva zákazok a individuálnych požiadaviek kupujúcich.

Za tovar, objednaný na našom internetovom obchode so šperkmi www.ceskygranat.sk, môže zákazník platiť:

 • platba priamo na stránke online platbou prostredníctvom kariet VISA, MAESTRO, VISA ELECTRON, MASTER CARD
 • prevodom na náš účet v FIO banke IBAN SK5083300000002201018433
 • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 • priamym vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra banke IBAN SK2211000000002943032779
 • BIC: TATRSKBX

Platnosť objednávky

Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné, aby zákazník vyplnil všetky požadované údaje a náležitosti v objednávkovom formulári. Samotná kúpna zmluva vzniká dňom potvrdenia objednávky jej uhradením na bankový účet predajcu.

Ak v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany nášho dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo zrušiť alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Takéto právo si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Nezodpovedáme za:

 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom. Pokiaľ kupujúci uvidí, že balenie so zásielkou je poškodené, žiadame ho, aby zásielku neprevzal a oznámil to hneď doručovateľovi (prípadne pracovníkovi pošty, ak je priamo na pošte) a spísal o tom protokol, aby bolo možné ďalej riešiť vzniknutý problém.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru alebo oneskorenie dodania tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa), napr. v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok (problémy vo výrobe). Kupujúci môže objednávku zrušiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Prípadné drobné odchýlky pri tovaroch (ako je napríklad gramáž či farebný odtieň vsadeného kameňa), keďže každý kus je spracovaný originál, na ktorého výrobu sa využívajú aj prírodné materiály.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo objednal nesprávnu veľkosť alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo časť objednávky v prípade, ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena (Ceny drahých kovov sa môžu na finančnom trhu rýchlo meniť). V takomto prípade bude predávajúci okamžite informovať kupujúceho za účelom dohody v záujme ďalšieho riešenia danej objednávky.

Ak chce kupujúci zrušiť objednávku po jej objednaní a pred zaslaním objednaného tovaru predávajúcim kupujúcemu, musí predávajúceho bezodkladne informovať o svojom rozhodnutí. Preferujeme telefonické alebo emailové oznámenie, pretože je rýchle. Predávajúci začína spracovávať objednávku až po obdŕžaní platby za objednávku od kupujúceho. V prípade, že kupujúci objednávku zruší pred odoslaním tovaru kupujúcemu, budú kupujúcemu vrátené ním uhradené peniaze do 14 dní.

Kupujúci zákazník má právo odstúpiť podľa zákona od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme objednaný tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru (napr. či mu sedí veľkosť prsteňa, dĺžka retiazky ...). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci informovať predávajúceho o tomto svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením napr. listom zaslaným poštou na našu adresu alebo e­mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v prílohe pod týmito obchodnými podmienkami alebo kupujúci napíše vlastnú žiadosť na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar vyrobený na zákazku, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

Nepoškodený, originálne a bezpečne zabalený tovar s dodaným príslušenstvom (napr. certifikáty, v originál krabičke,...) a dokladom o kúpe musí zákazník zaslať na fakturačnú adresu spolu so žiadosťou o vrátení peňazí. Žiadosť stačí napísať na papier vo forme napr.: „V zákonnej lehote žiadam o vrátenie peňazí za zakúpený tovar." Pripísať dátum a žiadosť podpísať. Kupujúci môže predajcu kontaktovať ohľadom odstúpenia od zmluvy a ten mu vyjde v ústrety a poradí. V prípade záujmu nájdete na tejto stránke pod Obchodnými podmienkami ako prílohu danú žiadosť.

Odporúčame zaslať zásielku doporučene ako poistenú zásielku. Kupujúci, odstupujúci od kúpnej zmluvy, je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar nesmie zákazník zaslať predávajúcemu na dobierku, pretože v takomto prípade nedôjde k jeho prevzatiu predávajúcim. Keďže my neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám, odporúčame zákazníkom uschovať si doklad o zaslaní tovaru (podací lístok). Ak budú splnené všetky vyššie zadané podmienky, peniaze za tovar zašle predávajúci prevodom na bankový účet kupujúceho, najneskôr do 14 dní po fyzickom obdŕžaní tovaru. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude kupujúcemu vrátený späť na jeho náklady.

Starostlivosť o šperky

Šperky je potrebné udržiavať v perfektnom stave. Znehodnotený šperk nevyžaruje dokonalosť, preto je potrebné nájsť si čas a priestor na na starostlivosť o šperky.

Šperky skladujte v osobitných priehradkách alebo krabičkách, aby sa navzájom nepoškriabali. Nehádžte s nimi, ale jemne ukladajte do šperkovnice. Dobrý zlatník vie určiť, čím bolo poškodenie šperku spôsobené. Ak máte podozrenie na nepevný úchyt kamienku alebo inej ozdoby v šperku, riešte to hneď a nečakajte, kým ozdoba vypadne. Navštívte odborníka (klenotníka, zlatníka), ktorý Vám šperk skontroluje. Korunka, ktorá drží diamant, iný polodrahokam alebo ozdobu, musí byť v skvelom stave, ak oň nechcete prísť.

Chráňte šperky pred nárazmi, údermi a mechanickým poškodením. Mechanické poškodenie šperku, spôsobené nešetrným zaobchádzaním, je časté a v mnohých prípadoch aj trvalé. Šperky nenoste pri domácich prácach, v noci, počas sprchovania. Postarajte sa o to, aby sa šperk nedostával do kontaktu s tekutinami. Po nosení je vhodné šperky poutierať mäkkou utierkou na šperky. Vyvarujte šperky kontaktu s chemikáliami, ako sú napríklad lak na vlasy, voňavky, chlór v bazénoch, rozpúšťadlá. Tieto látky ich môžu poškodiť. Ľudský pot je rôzny a môže byť agresívny. Šperky nenoste pri športe, keď je potenie zvýšené.

Pokiaľ nieste odborníci v šperkárskom obore, nesnažte sa šperky sami leštiť a čistiť chemikáliami a inými látkami, ale starostlivosť o ne zverte odborníkom, napr. v zlatníckej dielni. Šperky nechajte skontrolovať a preleštiť odborníkom v obore raz ročne. Je to najlepší a najbezpečnejší spôsob ako ich udržať v skvelom stave. Diamantové šperky, ktoré často nosíte nechajte skontrolovať odborníkom raz za 6 mesiacov.

Striebro je reaktívny kov, ktorý reaguje na vonkajšie podmienky tým, že oxiduje, stráca lesk a sčerná. Preto preferujte šperky s povrchovou úpravou – rhodiovanie, zlatenie, ruteniovanie. Aj povrchová úprava sa časom, vplyvom prostredia a nosenia, opotrebováva. Je to tak najmä u prsteňov, ktoré su najčastejšie v priamom kontakte s inými predmetmi (škrabance, otery...).

Diamantové šperky neskladujte spoločne s ostatnými diamantovými šperkami. Diamant je najtvrdším známym nerastom, no vzájomným trením môže dôjsť k poškriabaniu diamantových šperkov. Ukladajte diamantové šperky do osobitných priehradok, alebo do osobitných krabičiek.

Pokiaľ je nositeľom šperku dieťa, zodpovedná osoba za dieťa musí sama zvážiť u konkrétneho dieťaťa vhodnosť nosenia šperku a možnosti manipulácie so šperkom, najmä zo zdravotného hľadiska a z dôvodu malých rozmerov šperku. Dospelá osoba musí šperk preventívne kontrolovať a dbať na bezpečnosť jeho nosenia u dieťaťa.

Záruka a reklamácie

Na tovar pre kupujúcich fyzické osoby poskytujeme 24 mesačnú záruku od doby prevzatia tovaru. Záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené nešetrným používaním, nesprávnym použitím výrobku, prirodzeným opotrebením a s nedodržaním správnej starostlivosť o šperky, ktorá je uvedená v obchodných podmienkach (Starostlivosť o šperky).

Tovar s príslušenstvom, ktorý chce zákazník reklamovať, pošle na obchodnú adresu predávajúceho, s dokladom o kúpe, záručným listom (ak bol súčasťou zásielky) a sprievodným listom (Reklamácia), kde stručne popíšete chybu tovaru. List Reklamáciu stačí napísať na papier vo forme napr.: „V zákonnej lehote žiadam o reklamáciu tovaru." Pripísať je potrebné aj vadu, ktorá sa reklamuje, dátum a list podpísať. Kupujúci môže predajcu kontaktovať a ten mu vyjde v ústrety a poradí.

O priebehu reklamácie bude zákazník informovaný ihneď po doručení tovaru predávajúcemu. Doba, kedy bol tovar na reklamácii, sa nepočíta do záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na nadmerné opotrebenie šperku spôsobené nešetrným nosením šperku, na šperky vystavené extrémnym podmienkam, chemickým látkam a iným vplyvom, ktoré sú v rozpore so starostlivosťou o šperky. Záruka se nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli opotrebením tovaru a v dôsledku nevhodného zaobchádzania so šperkom.

Chyby neuznávané ako reklamácia:

 • zašľapnutie,
 • zlomenie,
 • pretrhnutie retiazky mimo spoja,
 • deformácia tvaru šperku,
 • poškrabanie povrchu,
 • viditeľné poškrabanie kameňov,
 • zlomené mechaniky zapínania náušníc spôsobené neodborným zapínaním alebo opravou,
 • oxidácia (černanie) šperku, ktoré je spôsobené vplyvom prostredia (napr.: chemické výpary, reakcia na lieky, parfémy)

Tovar sa reklamuje zaslaním tovaru na adresu z faktúry. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať opis poškodenia reklamovaného tovaru a musí byť doručená na fakturačnú adresu. Tovar na reklamáciu odosiela zákazník, odporúčame v poistenej zásielke doporučene, bezpečne zabalený. Zákazník nezasiela predávajúcemu tovar na reklamáciu formou dobierky. Reklamácie sa vybavujú spravidla do 30 dní od prevzatia tovaru predávajúcim. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho emailom alebo inak, ak si to kupujúci vyžiada. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru poštou. Odporúčame zákazníkovi odložiť si potvrdenie o poslaní zásielky (podací lístok).

Dodacie podmienky

Produkty sú zasielané spravidla prostredníctvom Slovenskej pošty. Náklady na poštovné a balné sú 7 € avšak pri vyššej hodnotovej objednávke je poštovné znížené.

Cena za poštovné a balné na územie Slovenska je:
7 € - pri objednávke do 30 €;
5 € - pri objednávke od 30,01 € - 50 €;
objednávky nad 50,01 € - bez poštovného a balného.

Pri špeciálnom záujme o dopravu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti je cena za poštovné a balné 12 € za zásielku.

Pri objednávke nad 500 € je poštovné a balné kuriérom zadarmo.

Osobný odber: Klient môže tovar v prípade záujmu a na základe dohody s predávajúcim prevziať aj osobne.

Objednávky sú za bežných okolností doručené klientom do 8 - 12 dní od ich uhradenia. Dodacia doba je uvedená pri produkte. V prípade ak sa tovar nenachádza na sklade, môže predávajúci zadať šperk do výroby podľa špecifikácii kupujúceho. V tom prípade sa jedná o zákazkovú výrobu šperku pre jednotlivca. Výroba trvá od 8 týždňov - 3 mesiacov podľa obdobia.

V prípade, že nastanú komplikácie s tovarom, bude predávajúci kupujúceho informovať a dohodne sa na ďalšom postupe. Pokiaľ bude zákazník požadovať odstúpenie od predaja, ním zaplatená suma mu bude vrátená do 14 dní.

Ako predávajúci robíme všetko preto, aby zásielka pre zákazníka nepoškodila a nestratila. Produkty zasielame kvalitne zabalené, poistené a zaistené v špeciálnych bezpečnostných baleniach a prichádzajú do vlastných rúk adresátovi. Zásielky sú poistené a od nás poštou preberané ako nepoškodené bez vád. Pokiaľ uvidíte, že balenie so zásielkou je poškodené, nepreberajte ho a oznámte to hneď doručovateľovi /prípadne pracovníkovi pošty, ak ste priamo na pošte/ a spíšte o tom protokol, aby bolo možné ďalej riešiť vzniknutý problém.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a copyright

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcom v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E­shope, prostredníctvom registrácie v E­shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O KUPUJÚCICH

  1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe, ktorým je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 13 ods. 1 b), c) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené so spracovaním Objednávky alebo úkony spojené s poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
  2. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.
  3. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na spracovanie objednávky alebo dodanie objednanej služby. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.
  4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky potrebné k čo najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov.
  5. Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
   • Identifikačné údaje Predávajúceho: Butiko, s.r.o., Okulka 10/7, 09301 Vranov n. T., Slovensko, IČO: 48 015 318, DIČ: 2120057434, Butiko s.r.o. je platiteľom dane z pridanej hodnoty, Telefón 00421944354054, Emailová adresa: predaj(zavináč)ceskygranat.sk
   • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Mgr. Jana Kočišová, Telefón 00421944354054, Emailová adresa: predaj(zavináč)ceskygranat.sk
   • Účel spracúvania osobných údajov: zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené so spracovaním objednávky alebo úkony spojené s poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.).
   • Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm b) :spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a c): spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – najmä predpisy o účtovníctve a daňové predpisy.
   • Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.
   • Predávajúci uchováva osobné údaje na dobu neurčitú.
   • Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
   • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
   • Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je potrebné pre uzavretie zmluvy alebo poskytnutie služby.
   • Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
   • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR :Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám.
   • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
   • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
    • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
    •  
    • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie
    • osobných údajov na účel priameho marketingu,
    • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
    • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
    • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
   • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
    • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
    • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutejosoby.Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
   • Na základe čl. 19 GDPR je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
   • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
   •  
   • Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
   • Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
   • Poskytnutie informácií dotknutej osobe
    • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
    • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
    • Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predávajúci bezodplatne.
    • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Internetový obchod www.ceskygranat.sk je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, no vyhradzujeme si právo meniť obsah a zameranie tohto internetového obchodu kedykoľvek a akokoľvek podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia. Texty a obrázky sú právne chránené. Použitie týchto údajov zo stránky vyžaduje náš súhlas. Ak nie je uvedené ináč, sú všetky značky uvedené v internetovom obchode chránené príslušnými zákonmi.

Kupujúci odberateľ dáva súhlas na zasielanie faktúr elektronickými prostriedkami v zmysle • 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Dodávateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručiť odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol dodávateľovi. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených v elektronickej forme je zaručená elektronickým podpisom podľa Zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Dodávateľ sa zaväzuje zaslať faktúru v papierovej forme v prípade, že odberateľ o to požiada.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi internetovým obchodom www.ceskygranat.sk a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Obchodník spadá pod orgán dozoru Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov. Sro zapísal Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 31388/P.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 04.09.2018.

×

Doručenie tovaru

Český granát

Ručná výroba šperkov a skladové možnosti

Šperky sú robené ručne a zákazníci sú z celého sveta, preto sa stav na centrálnom sklade rýchlo mení. Šperkov sú tisíce modelov. Prstene sú v rôznych veľkostiach, náušnice s rôznymi zapínaniami, povrchové úpravy strieborného šperku ponúkame štyri. Preto počkajte, až sa ozveme ohľadom dostupnosti tovaru.
Pokiaľ šperk nie je skladom, a dá sa stiahnuť z kamennej predajne, urobíme to pre vás. Ak nie je nikde, môžeme ho zadať do výroby. Výroba šperku trvá momentálne kvôli preťaženým kapacitám 2-3 mesiace.

Pomôžeme Vám s výberom
Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete pomôcť, napríklad s výberom: telefonicky alebo emailom na predaj(zavinac)ceskygranat.sk.


TOP