Deň učiteľov, Jan Amos Komenský, granát
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rainforest,bluemountainsNSW.jpg Author: Adam J.W.C. License: GNU Free Documentation License

Deň učiteľov na Slovensku

28. marec je deň, keď spoločnosť upiera pohľad k učiteľom a oceňuje ich prácu. Učiteľstvo je práca náročná, príťažlivá, formuje ďalšie generácie. Nie nadarmo sa hovorí, že učiteľstvo nie je zamestnanie, ale poslanie. Na Slovensku, aj v bývalom Československu, sa sviatkom učiteľov stal deň 28. marec, čo je deň narodenia Jana Amosa Komenského (28.3.1592-15.11.1670).

Drahokam granát počas života J. A. Komenského

Počas obdobia života Jana Amosa Komenského, za vlády cisára Rudolfa II. sa vo veľkom podporovali brúsiči kameňov. Brúsenie drahokamom bolo vážené umenie. Pri tejto práci je potrebný cit, zručnosť, predstavivosť a aj odborné a matematické znalosti. Drahokamy mali vysokú hodnotu. Vyznačovali sa zriedkavosťou, mimoriadnou krásou, výraznou a zaujímavou farbou, tvrdosťou a odolnosťou, aby sa mohol využiť bez toho, aby sa poškriabal či poškodil. Panovník si uplatňoval predkupné právo na drahokamy granáty významnej veľkosti. Granát mal významné postavenie v svetovom šperku kráľovských aj cirkevných hodnostárov. V roku 1679 označil Bohuslav Balbín granát pojmom vymedzujúcim - český granát. Od tejto doby sa pyropy, ktoré sa našli v Čechách nazývali české granáty.

Ján Amos Komenský a jeho život

Ján Amos Komenský (latinsky Iohannes Amos Comenius, nemecky Johann Amos Comenius) sa narodil 28. marca 1592. Bol to pedagóg, teológ, kňaz, biskup jednoty bratskej. Odmietal katolicizmus. Volali ho aj učiteľ národov.

Obaja rodičia mu zomreli na mor. Výchovu prevzala jeho teta. Študoval na gymnáziu v Přerově, potom odišiel na vysokú školu do Herbornu. Veľa cestoval.

Stal sa učiteľom. Ako mladý učiteľ hľadal nové cesty vo vzdelávaní. Jedným z jeho krokov bolo to, že odstránil z triedy metlu, aby jeho žiaci neboli bití. Niekedy totiž, keď žiaci niečo nevedeli alebo niečomu nerozumeli, dostali výprask v škole od učiteľa. Škola mala byť podľa neho zaujímavá a príjemná. Žiaci sa do nej mali tešiť. Deťom v jeho dobe robila najväčší problém latinčina. Napísal pre nich novú ľahšie pochopiteľnú učebnicu. Zaujímavosťou je, že Jan Amos sa zoznámil s Poľkou Kristinou Poniatowskou a zapísal jej 82 proroctiev.

Oženil sa, keď mal 26 rokov. Jeho prvá žena Magdaléna Vizovská bola o 4 roky mladšia. Bola z bohatej rodiny. Zomrela aj s 2 deťmi na mor (1622). Sú pochovaný v Přerove.

Oženil sa druhý krát (1624), tiež s Českou Marii Dorotou Cyrillovou. Bola o 10 rokov mladšia. S ňou mal 4 deti - 3 dcéry a 1 syna. Odišiel do Poľska. Bol zástupcom riaditeľa na gymnáziu, veľa písal a venoval sa pedagogike. Odtiaľ cestoval na prednášky do Anglicka a Švédska. Jeho cesty viedli v rokoch 1641-42 do Anglicka, v rokoch 1642-48 do Švédska. Po návrate v do Poľska v roku 1648 jeho druhá žena zomrela. Tam pôsobil ako biskup.

Rok po smrti druhej ženy ako 57-ročný sa v Toruni oženil tretí krát. Jeho ženou sa stala o 30 rokov mladšia Češka Jana Gajusová z Týna nad Vltavou. Toto manželstvo bolo bezdetné.

V rokoch 1650-54 pôsobil v meste Sárospatak v Uhorsku.

Vrátil sa do poľského Lešna (1654–1656), kde pracoval na svojich knihách. Švédsko však napadlo Poľsko. Lešno nebolo zničené, lebo Komenský s jeho „bratmi“ vpustil Švédov do mesta a tým ho „zachránil“. Poľský partizáni v roku 1656 začali Lešno obliehať. Mesto zachvátil požiar a zničil takmer všetok jeho majetok. Komenský musel kvôli kolaborácii so Švédmi utiecť z Poľska. Uchýlil sa do Amsterdamu vo Holandsku. Tam bola vydaná polovica jeho diel. Zomrel tam a je pochovaný vo Valónskom kostolíku v Naardene.

Všetky jeho manželky vraj boli majetké, pekné, prezieravé, nábožné a počestné.

Jan Amos komenský a jeho prínos pre svet

Bol vynikajúcim pedagógom. Pozývali ho do iných krajín, aby tam pomohol reformovať a modernizovať školstvo. Snažil sa ovplyvniť panovníkov danej doby, aby ukončili prenasledovanie evanjelikov v českých krajinách. Vykonával kazateľskú činnosť. Bol kazateľom a posledným biskupom Jednoty bratskej.

 https://comeniusmuseum.nl/fotos/Kaart%20De%20reizen%20Comenius%20kl_1.jpg

 

Jan Amos Komenský a výchova detí

Rodičia majú byť príkladom pre deti a starať sa o ich životosprávu, spánkový režim a čistotu.

Výchova detí má mať 3 ciele:

 • poznať seba a svet – veda, umenie, remeslá
 • výchova mravná – sebakontrola a správanie
 • výchova náboženská

Deti delil podľa nadania:

 • Deti bystré, robia radosť
 • Deti bystré lenivé
 • Deti bystré vzdorovité
 • Deti s nedostatkom bystrosti
 • Deti s nedostatkom bystrosti, lenivé
 • Deti s nedostatkom bystrosti, vzdorovité

Tvorba Jana Amosa Komenského

Labyrint světa a ráj srdce (sociálne alegorické a kritické dielo)

Kšaft umírající matky jednoty bratrské

Didactica magna (Veľká didaktika)

Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená)

Informatorium školy mateřské

Opera didactica omnia (Zobrané didaktické diela)

Schola ludus (Škola hrou)

Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch)

Všeobecná porada o náprave vecí ľudských

Jan Amos Komenský a organizácia školstva

Definoval pojem školský rok, školské prázdniny, školský týždeň, učiteľa, asistenta učiteľa (pre prípad veľkého množstva žiakov v triede), školskú triedu.

Pri vyučovaní aplikoval zásady:

 • názornosti (skúsenosť žiaka),
 • systematickosti a sústavnosti (nadväznosť v predmetoch a učive),
 • aktívnosti (žiakova skúsenosť a využitie v praxi),
 • trvalosti (opakovanie učiva),
 • primeranosti (učivo primerané veku a schopnostiam žiaka)

V školskej triede by mali byť žiaci rovnakého veku a úrovne znalostí. Žiak má mať učebnicu.

 

V spisoch navrhoval Komenský školskú organizáciu

 • do 6 roku  - dieťa má byť vychovávané doma. Pre rodičov napísal príručku - Informatorium školy mateřské
 • od 6 do 12 roku – dieťa má navštevovať obecnú školu. Tá má byť v každej dedine a meste a navštevovať ju majú rovnako dievčatá a chlapci, dve hodiny doobeda a dve hodiny poobede.. Naučiť sa tam majú  čítať, píšať, počítať, náboženstvo, poznatky o prírode a spoločnosti, spev, ručná práca.
 • od 12 do 18 – má mládež navštevovať školu latinskú. Tá sa  má nachádzať v každom meste. Učiť sa má gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba, prírodné vedy, zemepis, dejepis, matematika, latinčina, gréčtina, prípadne aj nemčina.
 • od 18 do 24 roku – vzdelávanie na akadémii – vysokej škole bohosloveckej, filozofickej, práva, medicíny.
 • cestovanie – odporúča po ukončení vzdelávania

Podotýka, že vzdelávanie v živote nikdy nekončí.

Slávne citáty Jana Amosa Komenského

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.

Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.

Deň učiteľov vo svete

OSN v roku 1993 vyhlásil za Medzinárodný deň učiteľov 5. október. Jeho cieľom je pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Medzinárodnej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.

Citáty o učiteľoch a učení

Deti musia mať v živote najmenej jedného človeka, ktorý v nich verí. Môžete ním byť aj vy.  (Marian Wright Edelman)

Tí najväčší učitelia majú od svojich žiakov vysoké očakávania, ale ešte väčšie očakávania majú od seba. (Todd Whitaker)

Účelom vzdelávania je premeniť zrkadlá na priehľadné okná. (Sydney D. Harris)

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. (Robert Fulghum)

Tá najlepšia vec na bytí učiteľom je to, že na ňom záleží. Tá najťažšia vec na bytí učiteľom je, že na ňom záleží každý jeden deň. (Todd Whitaker)

Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje. ( Charles Farrar Browne)

Učiť sa, učiť sa, učiť sa! (Lenin)

 

×

Doručenie tovaru

Český granát

Ručná výroba šperkov a skladové možnosti

Šperky sú robené ručne a zákazníci sú z celého sveta, preto sa stav na centrálnom sklade rýchlo mení. Šperkov sú tisíce modelov. Prstene sú v rôznych veľkostiach, náušnice s rôznymi zapínaniami, povrchové úpravy strieborného šperku ponúkame štyri. Preto počkajte, až sa ozveme ohľadom dostupnosti tovaru.
Pokiaľ šperk nie je skladom, a dá sa stiahnuť z kamennej predajne, urobíme to pre vás. Ak nie je nikde, môžeme ho zadať do výroby. Výroba šperku trvá momentálne kvôli preťaženým kapacitám 2-3 mesiace.

Pomôžeme Vám s výberom
Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete pomôcť, napríklad s výberom: telefonicky alebo emailom na predaj(zavinac)ceskygranat.sk.


TOP